De Compaan De Kolibrie
Home>Ouders

Ouders

Ouders als partners in het onderwijs

Een goed contact en heldere afspraken tussen school en ouders zijn van groot belang. U, als ouder, verwacht een goede begeleiding van uw kind vanuit de schoolorganisatie. We gaan graag met u in gesprek, en daarom is het fijn als u ook betrokken bent en ons steunt!

Wilt u iets bespreken? De groepsleerkracht van uw kind is altijd uw eerste aanspreekpunt. ’s Ochtends voor schooltijd is er geen tijd voor uitvoerig overleg, maar na schooltijd bent u van harte welkom om binnen te lopen. Wanneer u wat meer tijd nodig heeft of wanneer het de leerkracht niet schikt, dan kunt u natuurlijk altijd een vervolgafspraak maken.

U bent ook onmisbaar bij het realiseren van bepaalde schoolactiviteiten, zoals bij schoolreisjes, excursies, sportactiviteiten, vieringen en schoolkamp. Het zou fijn zijn wanneer u minimaal één keer per jaar helpt bij een van de georganiseerde activiteiten. Tijdens de informatieavond kunt u aangeven voor welke activiteiten u beschikbaar bent.

We vinden nauw contact met ouders erg belangrijk. Lees hier meer over op de pagina Contact met ouders.