De Compaan De Kolibrie
Home>Ouders>Ouderraad

Ouderraad

De Compaan heeft een oudervereniging, waarvan alle ouders van kinderen automatisch lid zijn. Als lid van de Oudervereniging betaalt u een contributie en kunt u op de ledenvergadering van de Ouderraad meepraten over het doen en laten van de Ouderraad.

De ouderraad is de activiteitencommissie van de school en helpt mee bij het realiseren van allerlei activiteiten, zowel binnen als buiten de school. Dit wordt gedaan om iets meer te kunnen doen dan alleen het noodzakelijke en ook om meer persoonlijke aandacht aan de leerlingen te geven. Al deze activiteiten zijn voor de kinderen bedoeld. Dat kunnen o.a. festiviteiten, excursies, werkzaamheden in en rondom het schoolgebouw zijn.

Op de Info-borden bij de ingang van de school hangen steeds de verslagen van de bijeenkomsten van de ouderraad en andere wetenswaardigheden. De namen van de ouderraadsleden staan vermeld in de schoolkalender. De ouderraad is altijd op zoek naar enthousiaste ouders die willen helpen. Heeft u interesse? Neem dan contact op met een van de ouderraadsleden.

 

Ouders:

Isabel Hofman: voorzitter;

Karin Gombert: secretaris;

Anke Kuipers: penningmeester;

Patricia Rosman;

Rosie de Bakker;

André Krommendijk;

Petra Stam;

Ingrid Leushuis;

Derya Misnar;

Sabine Reinders;

Isabel Asfar;

Mehtap Akba;

Monique Zwerver;

Elise Schutten;

Elise van Iterson;

Joyce Wolbers.

 

Vanuit het team:

Ceciel Gerink;

Petra Koster.

 

 

Documenten en Notulen OR

[> toevoegen documenten & notulen van de OR]

 

ouderraad