De Compaan De Kolibrie
Home>Over ons

Over ons

De Compaan is een school met katholieke grondslag. De naam ‘Compaan’ is een afgeleide van Compagnon: kompel of partner, Cum Panis (Latijn: samen brood eten). Daarmee verwijst de naam naar de christelijke traditie: Wie dorst had, gaf hij te drinken, wie honger had, volop te eten (Ps. 107,9). Hierin klinken waarden door als gemeenschapszin, verbondenheid en samen delen, die leidend zijn voor ons pedagogisch klimaat. Want wij vinden het belangrijk om vanuit respect en betrokkenheid met elkaar om te gaan, samen te werken, te spelen en te leren. Dat doen we met zorg en aandacht voor elkaar, zodat ieder zich op onze school veilig en betrokken voelt.

Samen met de leerlingen en ouders werken wij aan een sfeer van geborgenheid en veiligheid, waarin kinderen leren verantwoord om te gaan met hun vrijheid. Ze leren om zelf adequate oplossingen te vinden bij problemen of conflicten. Maar er wordt ook consequent opgetreden tegen pestgedrag.

Als u een kijkje wilt nemen op onze school, maak gerust een afspraak!