De Compaan De Kolibrie
Home>Schoolgids

1.0 Inleiding

Beste ouder(s), verzorger(s) en belangstellenden, Graag presenteren wij deze schoolgids aan u. Scholen verschillen in sfeer, in onderwijs en in hun manier van werken. Iedere school heeft zijn eigen specifieke kwaliteiten. Zo ook de Compaan. Onze schoolgids is een manier

Lees verder >

Aanmelding van nieuwe leerling

Wanneer een kind de leeftijd van vier jaar heeft bereikt kan het worden toegelaten tot de basisschool. Onze school hanteert bij het aannemen van leerlingen het protocol dat geldt voor alle basisscholen in Almelo. Enkele weken voordat het kind vier

Lees verder >

Activiteiten met medewerking van ouders

Ouders/verzorgers zijn onmisbaar bij het realiseren van bepaalde schoolactiviteiten, zoals bij schoolreisjes, excursies, sportactiviteiten, vieringen en schoolkamp. Het zou fijn zijn wanneer ouders/verzorgers minimaal één keer per jaar helpt bij een van de georganiseerde activiteiten. Tijdens de informatieavond aan het

Lees verder >

Advies voortgezet onderwijs

De school streeft er naar om de leerlingen op een, voor hen, zo hoog mogelijk niveau te brengen. Door het leerlingvolgsysteem is, onafhankelijk van de landelijke Eindtoets Cito, aan het eind van de basisschoolperiode, vrij precies bekend welk vervolgonderwijs voor

Lees verder >

Begeleiding naar het Voortgezet Onderwijs

Na groep 8 gaan de kinderen naar het voortgezet onderwijs. De leerlingen bezoeken vooraf de open dagen. Samen met uw kind en de school bepaalt u op welke school (en/of afdeling) voor voortgezet onderwijs uw kind de meeste kans heeft

Lees verder >

Continurooster

Onze school hanteert een zogeheten continurooster. Dat houdt in dat de leerlingen tussen de middag met de leerkracht in de klas lunchen. We vragen van de ouders om zorg te dragen voor een eenvoudige, voedzame lunch. Voor dranken die koel

Lees verder >

Eén school, twee locaties

De Compaan is een katholieke school voor basisonderwijs in Almelo. De school heeft twee onderwijslocaties: in de wijk Windmolenbroek (de Kolibrie 26, 7609 GP) en in de wijk Ossenkoppelerhoek (Maardijk 83a, 7606 KT). De school wordt bezocht door ongeveer 264

Lees verder >

Eerste communie en vormsel

Ouders kunnen ervoor kiezen om hun kind in groep 4 deel te laten nemen aan de voorbereiding op hun eerste deelname aan de eucharistie (eerste heilige communie). In groep 8 wordt de leerlingen de mogelijkheid geboden deel te nemen aan

Lees verder >

Gebruik van ICT

Verandering is van alle tijden. Maar veranderingen zijn nog nooit zo snel gegaan als nu. Ze worden in belangrijke mate ingegeven door ontwikkelingen op het gebied van de Informatie- en communicatie­technologie (ICT). In deze tijd groeien kinderen al jong op

Lees verder >

Gebruiksvoorwaarden app en website

Als u berichten, reacties en/of afbeeldingen plaatst binnen de App of website, is het niet toegestaan om illegale, aanstootgevende of anderszins kwetsende inhoud te gebruiken. Bij het plaatsen van foto’s dient u daarvoor bovendien toestemming van de personen op de

Lees verder >