De Compaan De Kolibrie
Home>Schoolgids>Begeleiding van de leerlingen>Begeleiding naar het Voortgezet Onderwijs

Begeleiding naar het Voortgezet Onderwijs

Na groep 8 gaan de kinderen naar het voortgezet onderwijs. De leerlingen bezoeken vooraf de open dagen. Samen met uw kind en de school bepaalt u op welke school (en/of afdeling) voor voortgezet onderwijs uw kind de meeste kans heeft om te slagen. De ouders worden van de mogelijkheden op de hoogte gebracht via een informatieavond. In februari maken de kinderen de Cito-eindtoets. Op basis van de resultaten van deze toets, en van de resultaten van de voorgaande jaren, bepaalt de school haar uiteindelijke advies. In dit advies worden ook persoonskenmerken van het kind, zoals werkhouding en motivatie, meegenomen.

In maart volgt de definitieve aanmelding, die wordt ondersteund door het onderwijskundig rapport dat de basisschool heeft opgesteld. Bij verschil van inzicht kunnen de ouders een ‘second opinion’ aanvragen bij de school van hun keuze. De kosten daarvan zijn voor rekening van de ouders.