De Compaan De Kolibrie

Handelingsplan

De ontwikkeling van de leerling wordt door toetsen in de gaten gehouden. Bij uitval op deze genormeerde toetsen volgt een handelingsplan. In het handelingsplan staat beschreven hoe de leerling wordt ondersteund om hem/haar in de daarop volgende interventieperiode op een hoger niveau te krijgen.

Speciale zorg voor kinderen wordt gegeven aan de hand van een handelingsplan. Het handelingsplan wordt uitgevoerd in de groep. In het handelingsplan staat:

  • wat de hulpvraag is;
  • wat het leerdoel is;
  • op welke manier het leerdoel gerealiseerd wordt;
  • binnen welke tijd het leerdoel gerealiseerd wordt;
  • welke materialen of middelen worden gebruikt;
  • wanneer het handelingsplan geëvalueerd wordt.

De ouders worden op de hoogte gesteld en ondertekenen het handelingsplan. In sommige gevallen wordt ook een inspanning verwacht van de ouders. Die inspanningsverplichting voor de ouders wordt ook opgenomen in het handelingsplan. De ouders hebben recht op inzage van het dossier van hun kind. Hiervoor kan een verzoek gericht worden aan de directeur.