De Compaan De Kolibrie
Home>Schoolgids>Begeleiding van de leerlingen>Speciale zorg voor leerlingen

Speciale zorg voor leerlingen

In de zorg die een leerling nodig heeft, is preventie de eerste stap. Zorgen voor goede voorwaarden en een optimaal schoolklimaat kunnen weliswaar niet alle problemen voorkomen, maar zorgt er wel voor dat ze niet nodeloos ontstaan. Door nauwkeurige observatie en intensief contact met de ouders wordt geprobeerd om tijdig te signaleren of speciale zorg noodzakelijk of gewenst is.

De extra zorg kent verschillende gradaties. Wanneer de extra zorg door de leerkracht in de groep niet het gewenste resultaat heeft, komt de intern begeleider in beeld. Deze interne begeleider is een collega, die zich speciaal bezig houdt met de coördinatie van de leerlingenzorg. Samen met de interne begeleider zoekt de leerkracht naar passende oplossingen. Consultatie van een collega van het speciaal basisonderwijs of het Zorgplatform behoort ook tot de mogelijkheden.

Bij de leerlingenzorg hanteert de school de volgende uitgangspunten:

  • de leerling wordt zoveel mogelijk binnen de groep geholpen door de eigen leerkracht;
  • ouders worden geïnformeerd over de plannen voor extra hulp en de voortgang.