De Compaan De Kolibrie
Home>Schoolgids>Begeleiding van de leerlingen>SWV Passend Onderwijs Twente Noord

SWV Passend Onderwijs Twente Noord

De school neemt deel aan het Samenwerkingsverband Passend Onderwijs Twente Noord. De doelstelling van het samenwerkingsverband is door samenwerking met alle leden een zo optimaal mogelijk onderwijsaanbod te realiseren (‘omgaan met verschillen’). Specialistische hulp, zoals de collegiale consulent vanuit het samenwerkingsverband, staat ter beschikking van de school. Daarnaast worden allerlei cursussen en bijeenkomsten georganiseerd om de kennis van de leerkrachten te vergroten.

Binnen het SWV werken alle (S)BaO-scholen van alle basisschoolbesturen en de SO-scholen cluster 3 en 4 in deze regio samen. De samenwerking vindt plaats met als doel uitvoering te geven aan de wet op Passend Onderwijs. Het SWV is georganiseerd in afdelingen. Iedere afdeling heeft een eigen afdelingscoördinator. Deze coördinator is binnen de afdeling een eerste aanspreekpunt namens het SWV.

Het SWV ondersteunt scholen met de inzet van specifieke expertise. Hiertoe is het Expertise & Dienstencentrum (E&D) ingericht met deskundigen op het gebied van cluster 3 en 4. Dit E&D biedt o.a. ambulante begeleiding. Ook geeft het SWV toelaatbaarheidsverklaringen af voor het speciaal (basis) onderwijs [S(B)O]. Deze toelaatbaarheidsverklaringen worden voorbereid in het Schoolondersteuningsteam (SOT) onder begeleiding van een trajectbegeleider van het SWV. Ouders worden bij dit overleg in het SOT als overlegpartner betrokken.

Indien ouders en/of school het niet eens zijn met een beslissing over de toelaatbaarheid tot het S(B)O, dan kan een bezwaar ingediend worden bij de adviescommissie van het SWV. Over de bereikbaarheid van deze commissie en de bezwaarprocedure is informatie te vinden op de website van het Samenwerkingsverband. Op deze website is ook andere informatie over passend onderwijs en het SWV te vinden.

Contactinformatie                              :           Kees Hendriks, directeur SWV Twente Noord

Adres                                                  :           César Franckstraat 1, 7604 JE Almelo

Telefoon                                              :           0546 745 790

Website                                               :           www.swv-twentenoord.nl

Mail                                                     :           info@swv-twentenoord.nl