De Compaan De Kolibrie
Home>Schoolgids>De school>Naam en logo van de school

Naam en logo van de school

De naam ‘Compaan’ is een afgeleide van Compagnon: kompel of partner, Cum Panis (latijn: samen brood eten).

De kroon in het logo boven de naam van de school verwijst naar het motto: ‘Ieder kind een talent’. Want ieder kind heeft een eigen talent. We streven ernaar dat elk kind zich optimaal ontwikkelt, op de manier die bij hem of haar past, gebruik makend van de talenten en mogelijkheden die het heeft. Op de Compaan helpen we kinderen bij het ontdekken, ontwikkelen en ontplooien van deze talenten.

Elk kind heeft andere talenten gekregen. Met deze talenten vullen wij elkaar aan. Wij leren van en met elkaar. Zo leveren we een bijdrage niet alleen aan de persoonlijke ontwikkeling van elk kind maar ook aan de samenleving van nu en morgen.

Ons onderwijs is gericht op de ontwikkeling van de capaciteiten van alle leerlingen die aan onze zorg zijn toevertrouwd, opdat zij – passend bij hun mogelijkheden – kunnen doorstromen in vervolgonderwijs ter voorbereiding op een succesvolle toekomst en op een volwaardige plek in de samenleving. Met het oog daarop streven wij in kennis en vaardigheden hoge resultaten van leerlingen na. We willen ieder kind de best mogelijke basis bieden voor de toekomst.