De Compaan De Kolibrie
Home>Schoolgids>De school>Stichting Quo Vadis

Stichting Quo Vadis

Onze school maakt deel uit van Stichting Quo Vadis; stichting voor interconfessioneel, katholiek en protestant-christelijk onderwijs in Almelo, Deventer, Gorssel en Twenterand.

Stichting Quo Vadis is het bevoegd gezag van twintig scholen en is op 1 januari 2004 voortgekomen uit de fusie tussen schoolbesturen voor katholiek en protestants-christelijk onderwijs te Almelo en Deventer.

Verdere informatie over Stichting Quo Vadis kunt u vinden op de website: www.stichtingquovadis.nl.