De Compaan De Kolibrie

Overzicht inhoud

 •           De school
 •           Eén school met twee locaties
 •           Naam en logo van de school
 •           Stichting Quo Vadis
 •            Waar onze school voor staat
 •            Missie van de school
 •            Identiteit van de school
 •            Veiligheid op school
 •           Organisatie van het onderwijs
 •           Kwaliteitszorg
 •           Gebruik van ICT
 •           Begeleiding van de leerlingen
 •           Aanmelding van nieuwe leerlingen
 •           Leerlingvolgsysteem
 •           Speciale zorg voor leerlingen
 •           Passend onderwijs
 •           Begeleiding naar het voortgezet onderwijs
 •            Schooltijden en verlof
 •            Continurooster
 •            Richtlijnen voor verlof
 •            Ziekmeldingen
 •           Ouders
 •           Informatievoorziening
 •           Oudervereniging
 •           Medezeggenschapsraad
 •           Vertrouwenspersonen
 •           Overige informatie
 •           Het team
 •           Naschoolse opvang
 •           Schoolreisjes en schoolverlaters-kamp
 •           Schoolfotograaf
 •           Verjaardagen
 •           Rookbeleid