De Compaan De Kolibrie
Home>Schoolgids>Inleiding>1.0 Inleiding

1.0 Inleiding

Beste ouder(s), verzorger(s) en belangstellenden,

Graag presenteren wij deze schoolgids aan u.

Scholen verschillen in sfeer, in onderwijs en in hun manier van werken. Iedere school heeft zijn eigen specifieke kwaliteiten. Zo ook de Compaan. Onze schoolgids is een manier om ons aan u voor te stellen. We laten daarin zien waar we voor staan en wat u van ons kunt verwachten. De gids geeft u informatie over veel onderwerpen die op onze school belangrijk zijn. Zo vindt u in de schoolgids informatie over uitgangspunten en doelstellingen van ons onderwijs, de organisatie van de school, de zorg voor de leerlingen, wat ouders van de school kunnen verwachten en op welke wijze ouders kunnen bijdragen aan de leer- en leefgemeenschap die de school is.

Wij hopen dat u deze schoolgids met plezier leest en dat het u voldoende informatie biedt. Mochten er niettemin nog vragen zijn, kunt u contact opnemen met de directie. Opmerkingen en/of aanvullingen stellen wij op prijs.

De schoolgids wordt jaarlijks vastgesteld door het schoolbestuur na instemming van de medezeggenschapsraad.

Namens het team,

Erik Nijhuis, directeur

Irma Supèr-van Essen, adjunct-directeur

Namens de Medezeggenschapsraad,

Rob Bekke, voorzitter