De Compaan De Kolibrie

Gebruik van ICT

Verandering is van alle tijden. Maar veranderingen zijn nog nooit zo snel gegaan als nu. Ze worden in belangrijke mate ingegeven door ontwikkelingen op het gebied van de Informatie- en communicatie­technologie (ICT). In deze tijd groeien kinderen al jong op met (kennis van) computers, telefoons, mobiel internet e.d. Ook in het onderwijs zijn computer, het digitale schoolbord of touchscreen inmiddels niet meer weg te denken hulpmiddelen. Al vanaf leerjaar 1 wordt de computer functioneel door de leerlingen gebruikt. Op speelse wijze wordt de (leer)stof ingeoefend. De programma’s sluiten voor een deel aan bij onze methodes. Veel programma’s zijn zelf-controlerend en voor het inoefenen van bijvoorbeeld vormen, kleuren, hoeveelheden, tafels, woorden, topografie zeer geschikt. Verder maken de oudere leerlingen gebruik van de computer om hun werkstukken vorm te geven.

Een volgende – logische – stap in het gebruik van digitale leermiddelen is het gebruik van een tabletcomputer of kortweg tablet. Vanaf dit schooljaar gaan we op de Compaan vanaf groep 4 werken met tablets. Elke leerling krijgt een eigen tablet. Dit tablet gaan we gebruiken voor de vakgebieden rekenen-wiskunde, Nederlandse taal algemeen, spelling, woordenschat, begrijpend lezen en – vanaf leerjaar 7 – studievaardigheden.

In de leerjaren 4, 5 en 6 wordt een 7-inch tablet gebruikt en in de leerjaren 7 en 8 een (grotere) 10-inch tablet.

Tablets

Het werken met tablets is een succes gebleken. De leerlingen zijn enthousiast. Zij vinden het werken met een tablet uitdagend. Als school willen we inspelen op de leefwereld van kinderen.

Nog belangrijker is dat door het tablet alle leerlingen actief worden betrokken bij de les. Zij werken vlotter en meer op hun eigen niveau, zowel in tempo als in moeilijkheidsgraad. Tablets maken individuele leertrajecten makkelijker.

Daar komt bij dat de leerkracht via het computerprogramma ook een veel beter (en zeer actueel) overzicht heeft van de leerprestaties en vorderingen van elke leerling. Op die manier kan een leerkracht ook sneller en adequater helpen wanneer dat nodig is. Dit alles zal naar verwachting een positief effect hebben op de leeropbrengsten.