De Compaan De Kolibrie

Kwaliteitszorg

De kwaliteitszorg bestaat uit een systeem van toetsen, vragenlijsten en evaluaties, die ertoe bijdragen dat we op een planmatige manier werken aan de verbetering van ons onderwijs. Over welke gegevens gaat het dan?

–           Iedere twee jaar worden ouders door middel van een vragenlijst gevraagd om een oordeel te geven over de kwaliteit van de school. Zij kunnen aangeven waarin zij de school sterk vinden en waarin de school nog verbeterd zou kunnen worden.

–           Twee keer per jaar worden de opbrengsten van ons onderwijs vanuit ons leerlingvolgsysteem met het team geëvalueerd en besproken. Naar aanleiding van deze evaluaties worden waar nodig verbeteractiviteiten ingezet.

–           Jaarlijks evalueren we de verwijzingen naar het voortgezet onderwijs. Zijn de leerlingen op de plek in het vervolgonderwijs gekomen waar ze horen? (Zie uitstroomgegevens hieronder.) En: stromen ze daarna niet op of af?

Uitstroomgegevens

De Compaan zit, in vergelijking met alle deelnemende scholen aan de Eindtoets Basisonderwijs Cito, rond het landelijk gemiddelde. De scores van de laatste jaren zijn als volgt:

 

Gemiddelde score 2013532,9
Gemiddelde score 2014535,9
Gemiddelde score 2015537,7
Gemiddelde score 2016535,2
Gemiddelde score 2017534,9

 

In 2017 verlieten 50 leerlingen in leerjaar 8 onze school. Zij zijn als volgt uitgestroomd naar het voortgezet onderwijs:

 

Leerroute vervolgonderwijs

Aantal leerlingen

Locatie Kolibrie

Aantal leerlingen

Locatie Maardijk

 

Totaal

Praktijkonderwijs044
VMBO81119
VMBO Theoretisch/HAVO10414
HAVO/VWO448
VWO235