De Compaan De Kolibrie
Home>Schoolgids>Ouders>Ouderportaal

Ouderportaal

Het schooladministratiesysteem van school beschikt over een zogeheten Ouderportaal. Elke ouder/verzorger ontvangt via zijn of haar emailadres een eigen wachtwoord waarmee kan worden ingelogd in het administratiesysteem van school. U komt dan in een afgeschermde omgeving, waar u onder andere de naam- en adresgegevens, de scores van Citotoetsen en methode-gebonden toetsen en de verslagen van de 10-minutengesprekken kunt inzien. Op deze manier hebt u altijd een actueel inzicht in de ontwikkeling van uw kind.