De Compaan De Kolibrie
Home>Schoolgids>Ouders>Oudervereniging

Oudervereniging

De Compaan heeft een oudervereniging, waarvan alle ouders van kinderen automatisch lid zijn, wanneer het kind op school zit. Als lid van de Oudervereniging betaalt u een contributie en kunt u op de ledenvergadering van de Ouderraad meepraten over het doen en laten van de Ouderraad.

De Oudervereniging wordt bestuurd door een Ouderraad bestaande uit een dagelijks bestuur en een algemeen bestuur. Het algemeen bestuur bestaat uit twee deelraden, afkomstig van de locatie Maardijk en de locatie Kolibrie.

De namen van de leden van de Ouderraad staan vermeld in de schoolkalender. Hebt u interesse om te participeren in de Ouderraad, neemt u dan contact op met een van de leden.