De Compaan De Kolibrie
Home>Schoolgids>Overige informatie>Nascholing personeel

Nascholing personeel

Evenals andere maatschappelijke en technische ontwikkelingen is het onderwijs de laatste jaren in een stroomversnelling terecht gekomen, niet alleen inhoudelijk, maar ook organisatorisch en bestuurlijk. Om op de hoogte te blijven van en om in te kunnen spelen op nieuwe ontwikkelingen, is het van groot belang, dat leerkrachten en directie zich blijven scholen. Soms gebeurt dit individueel, soms met het gehele team of een gedeelte van het team.