De Compaan De Kolibrie

Naschoolse opvang

De besturen van alle scholen in Almelo hebben afgesproken samen te werken bij de realisering van een dekkend aanbod van voorzieningen voor- en naschoolse opvang voor alle scholen. De besturen hebben gekozen voor het makelaarsmodel. Dit betekent dat u als ouder zelf kiest of u gebruik wilt maken van de buitenschoolse opvang en voor welke organisatie u kiest. Het bestuur heeft een convenant getekend met een aantal organisaties. Deze organisatie verplichten zich om te voldoen aan de wettelijke eisen. Indien u een keus maakt kunt u er op vertrouwen dat uw kind in goede handen opgevangen wordt.

De school is eindverantwoordelijk voor het realiseren van een plek bij een BSO. De school:

  • helpt u indien gewenst op weg met een keuze voor de BSO;
  • draagt zorg voor plaatsing bij een van de leden van het convenant, indien er geen plek is bij de BSO die uw voorkeur heeft;
  • meldt eventuele problemen aan het bestuur, omdat jaarlijks de regeling geëvalueerd wordt.

Als u met ingang van het nieuwe schooljaar gebruik wilt maken van buitenschoolse opvang meldt u uw kind aan bij de opvangorganisatie van uw keuze. Aan de organisaties van kinderopvang is verzocht om formulieren aan de scholen beschikbaar te stellen. Uiteraard kunt u ook rechtstreeks bij genoemde instellingen informatie aanvragen of uw kind inschrijven.

Het behoort tot uw verantwoordelijkheid en taak:

  • in overleg te gaan met de BSO;
  • te bepalen of de BSO een goede opvangplek is;
  • het contract te tekenen.