De Compaan De Kolibrie
Home>Schoolgids>Schooltijden en verlof>Verlof in verband met ‘andere gewichtige omstandigheden’

Verlof in verband met ‘andere gewichtige omstandigheden’

Een verzoek om extra verlof in verband met ‘andere gewichtige omstandigheden’ voor ten hoogste tien schooldagen per schooljaar dient vooraf aan de directeur van de school te worden voorgelegd. Hiervoor gelden de volgende richtlijnen:

  • voor het voldoen aan een wettelijke verplichting, voor zover dit niet buiten de lesuren kan geschieden;
  • voor verhuizing voor ten hoogste één dag;
  • voor het bijwonen van het huwelijk van bloed- of aanverwanten t/m de vierde graad voor een of ten hoogste twee dagen, afhankelijk of dit huwelijk wordt gesloten in of buiten de woonplaats van belanghebbende;
  • bij ernstige ziekte van ouders of bloed- of aanverwanten tot en met vierde graad, dit in overleg met de directeur van de school;
  • bij bevalling van de moeder, verzorgster, voogdes, duur in overleg met de directeur van de school;
  • bij overlijden van bloed- of aanverwanten in de eerste graad voor ten hoogste vier dagen; van bloed- of aanverwanten in de tweede graad voor ten hoogste twee dagen; van bloed- of aanverwanten in de derde of vierde graad ten hoogste een dag;
  • bij 25-, 40- en 50-jarige ambtsjubileum en het 12½-, 25-, 40-, 50- en 60-jarige huwelijksjubileum van bloed- of aanverwanten t/m de vierde graad voor één dag;
  • voor andere calamiteiten en naar het oordeel van de directeur belangrijke redenen, maar geen vakantieverlof.