De Compaan De Kolibrie
Home>Schoolgids>Schooltijden en verlof>Verlof wegens ‘gewichtige omstandigheden’

Verlof wegens ‘gewichtige omstandigheden’

Een verzoek om vakantieverlof dient minimaal acht weken van tevoren aan de directeur van de school te worden voorgelegd. Deze periode is in verband met een eventuele bezwaarprocedure. Verlof wordt toegekend indien wegens de specifieke aard van het beroep van één van de ouders het slechts mogelijk is buiten de schoolvakanties op vakantie te gaan. In dat geval wordt een werkgeversverklaring overlegd, waaruit blijkt dat geen verlof binnen de officiële schoolvakantie mogelijk is. Dit vakantieverlof:

  • wordt slechts één maal per schooljaar verleend;
  • betreft de enige gezinsvakantie in dat schooljaar;
  • duurt niet langer dan tien schooldagen;
  • vindt niet plaats in de eerste twee lesweken van het schooljaar.

Geen ‘gewichtige omstandigheden’ zijn bijvoorbeeld:

  • familiebezoek in het buitenland;
  • vakantie in een goedkope periode of vanwege een speciale aanbieding;
  • vakantie onder schooltijd wegens gebrek aan andere boekingsmogelijkheden;
  • een uitnodiging van familie of vrienden buiten de normale schoolvakantie om;
  • een eerder vertrek of latere terugkomst in verband met verkeersdrukte;
  • gescheiden ouders, waardoor het kind mogelijk aan twee vakanties kan deelnemen.