De Compaan De Kolibrie

Ziekmeldingen

Ziekmeldingen dienen vóór aanvang van de school doorgegeven. Als een kind zonder bericht afwezig is, neemt de school contact met u op. Ziekmeldingen kunt u doorgeven via de website van de school. Op de homepagina onder het kopje ‘Contact’.

De ziekmeldingen worden geregistreerd in het schooladministratiesysteem van school.