De Compaan De Kolibrie
Home>Schoolgids>Waar onze school voor staat>Eerste communie en vormsel

Eerste communie en vormsel

Ouders kunnen ervoor kiezen om hun kind in groep 4 deel te laten nemen aan de voorbereiding op hun eerste deelname aan de eucharistie (eerste heilige communie).

In groep 8 wordt de leerlingen de mogelijkheid geboden deel te nemen aan de voorbereiding op het sacrament van het vormsel. De betreffende kinderen worden daartoe door de parochie uitgenodigd. Een parochiële werkgroep bereidt deze kinderen buiten schooltijd voor op eerste communie of vormsel.