De Compaan De Kolibrie
Home>Schoolgids>Waar onze school voor staat>Godsdienst/ levensbeschouwing

Godsdienst/ levensbeschouwing

Levensbeschouwelijke vorming krijgt op onze school in verschillende vakken en activiteiten gestalte, onder andere bij wereldoriëntatie en bij het aanleren van sociale vaardigheden, maar met name bij het vak godsdienst/ levensbeschouwing. In dit vak maken leerlingen op een uitnodigende wijze kennis met het christelijk geloof. Daarbij is niet alleen aandacht voor de christelijke – in het bijzonder katholieke – traditie, maar ook voor andere religies en levensbeschouwingen.

Voor de invulling van het vak godsdienst/ levensbeschouwing maken wij gebruik van de methode ‘Trefwoord’.