De Compaan De Kolibrie

Missie van de school

Ons onderwijs is gericht op de ontwikkeling van de ontplooiing van de persoonlijkheid en de ontwikkeling van de capaciteiten van de kinderen die aan onze zorg zijn toevertrouwd. Maar een ontplooide persoonlijkheid en ontwikkelde capaciteiten zijn geen eindpunt. Zij staan op hun beurt ten dienste van het grotere geheel van de samenleving, op kleine schaal en op grote schaal. Dat houdt in dat we in ons onderwijs streven naar een goede balans tussen waarden waarin de ontplooiing van de persoon centraal staat (vrijheid, zelfstandigheid) en waarden waarin de ander en de gemeenschap centraal staan (zorg, veiligheid, solidariteit, samenwerking).

Onze school is een leer- en leefgemeenschap die wordt gedragen door een stelsel van waarden, die gegrond zijn in de christelijke – met name katholieke – traditie. De omgang met die waarden is identiteitsbepalend.