De Compaan De Kolibrie

PAD-leerplan

Scholen worden in toenemende mate geconfronteerd met problematiek van psychosociale aard: agressie, pestgedrag, impulsief gedrag en sociale angst. Scholen dienen hiertoe preventief beleid te ontwikkelen, zodat gesignaleerde problemen zo veel mogelijk voorkomen kunnen worden.

De Compaan werkt hieraan met het leerplan PAD (Programma Alternatieve Denkstrategieën). PAD is een methodiek, dat scholen de mogelijkheid biedt om op een systematische wijze aandacht te schenken aan de sociaal-emotionele ontwikkeling van leerlingen.

In het verlengde van PAD zijn schoolregels opgesteld:

Op de Compaan:

1                      Mag ik zijn wie ik ben.

(PAD-beginsel: versterken van gevoel voor eigenwaarde)

2                      Leer ik woorden te geven aan mijn gevoelens.

(PAD-beginsel: leerlingen kunnen communiceren over gevoelens en discussiëren met anderen).

3                      Ben ik verantwoordelijk voor mijn eigen gedrag.

(PAD-beginsel: leerlingen leren de relatie te zien tussen oorzaak en gevolg, waardoor ze zich meer verantwoordelijk voelen voor hun eigen gedrag).

4                      Leer ik vaardigheden over het ‘omgaan met elkaar’.

(PAD-beginsel: leerlingen ontwikkelen vaardigheden in het voorkomen en/of oplossen van problemen en conflicten in sociale interacties)

5                      Werk ik mee aan een prettige en sterke school.

Kortom: Ik doe ertoe en maak het verschil!

Met behulp van het PAD-leerplan werken wij aan een veilig pedagogisch klimaat op school. Om veiligheid op school (verder) te borgen hebben de scholen van Stichting Quo Vadis besloten om een map ‘Veiligheid’ te maken waarin protocollen en afspraken zijn opgenomen. Immers: voorkomen is altijd beter dan genezen. En mocht er toch wat gebeuren of gesignaleerd worden, dan is het handig om te weten hoe te handelen.

Met deze map geven de scholen aan hoe zij willen dat leerlingen en leraren op school met elkaar omgaan en waar de grenzen liggen. Maar ook hoe de school omgaat met signalen op het gebied van ongewenst opvoedgedrag in de thuissituatie.

De map ‘Veiligheid’ ligt ter inzage op onze school.