De Compaan De Kolibrie

Veiligheid op school

Samen met de leerlingen en ouders werken wij aan een sfeer van veiligheid en geborgenheid, waarin kinderen leren verantwoord om te gaan met hun vrijheid. Ze leren onder meer om zelf adequate oplossingen te vinden bij problemen of conflicten. Er wordt consequent opgetreden tegen pestgedrag. Regels en afspraken moeten er toe bijdragen dat uw kind steeds zelfstandiger wordt, gewaardeerd wordt om wie het is en positief over zichzelf en anderen leert denken.